UPP – tester för bedömning av personlighet, begåvning, motivation och kritiskt tänkande

UPP – tester för bedömning av personlighet, begåvning, motivation och kritiskt tänkande

november 28, 2023 Av Av Kerstin Karlsson

Att kunna bedöma varje individs unika styrka kan vara avgörande för ett företag. Det kan göra det lättare att placera rätt person i rätt arbetsroll. Idag finns det flera olika typer av tester som företag kan använda som hjälpmedel vid nyrekrytering.

Företaget kan dra nytta av tester vid rekrytering

Det blir allt vanligare att företag använder tester som en del i arbetet med att rekrytering ny personal. Enligt en undersökning som omställningsorganisationen TRR genomförde 2023, fick så många som sju av tio tjänstemän inom den privata sektorn genomgå antingen ett personlighetstest eller ett begåvningstest under sin rekryteringsprocess.

Många rekryterare anser att den här typen av tester gör det lättare att få en förståelse för vem kandidaten är, och vad de kan bidra med på arbetsplatsen. De vanligaste typerna av test är just personlighets- och begåvningstest. Det finns även test som tittar närmare på kandidatens motivation och kritiska tänkande.

Att genomföra flera olika test kan vara aktuellt att använda när ett företag vill skapa en välgrundad helhetsbild av kandidaten. Läs mer på nätet och få information om vilka tester som kan vara aktuell att använda när företaget rekryterar ny personal.