Främja säkerheten i din molninfrastruktur med Microsoft 365

Främja säkerheten i din molninfrastruktur med Microsoft 365

mars 21, 2024 Av Av Kerstin Karlsson

I dagens digitala landskap är säkerhet avgörande för att skydda företagsdata och känslig information från potentiella hot och intrång. Med användningen av molntjänster som Microsoft 365 erbjuder företag kraftfulla verktyg och funktioner för att säkerställa att deras data förblir skyddad och integriteten bibehållen. Genom att integrera säkerhetsåtgärder på alla nivåer av din molninfrastruktur kan du minska risken för attacker och säkerhetsincidenter. 

Välj rätt partner

Att välja Asurgent som din partner för Microsoft molntjänster och cybersäkerhet är ett strategiskt beslut som kommer att stärka din organisations digitala resiliens. Med deras expertis och djupa förståelse för Microsofts plattformar kan de skräddarsy lösningar som passar dina specifika behov och säkerställa en trygg och effektiv migrering till molnet samt kontinuerlig övervakning och skydd mot cyberhot.

Implementera flerfaktorsautentisering (MFA)

MFA är en av de mest effektiva säkerhetsåtgärderna för att förhindra obehörig åtkomst till företagets data och system. Genom att kräva att användare verifierar sin identitet med hjälp av fler än en autentiseringsfaktor, till exempel lösenord och en engångskod via sms eller app, ökar du säkerheten avsevärt och gör det svårare för angripare att kompromettera konton.

Aktivera avancerade säkerhetsfunktioner

Microsoft 365 erbjuder ett brett utbud av avancerade säkerhetsfunktioner som kan hjälpa till att upptäcka och skydda mot hot i realtid. Funktioner som avancerad hotskydd (ATP), skydd mot skadliga länkar och filer samt avancerad hotdetektion i Exchange Online och SharePoint Online kan identifiera och blockera potentiellt skadligt innehåll innan det når användarna.

Konfigurera behörigheter och åtkomstkontroller

Genom att noggrant hantera behörigheter och åtkomstkontroller kan du begränsa användarnas åtkomst till känslig data och resurser endast till de som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter. Använd Microsoft 365:s administrativa verktyg för att skapa och hantera säkerhetsgrupper, tilldela roller och tillämpa principer för minsta privilegier för att minska risken för dataintrång och missbruk.

Kontinuerlig övervakning och analys

Att övervaka och analysera aktiviteter och händelser i din molninfrastruktur är avgörande för att identifiera potentiella hot och säkerhetsrisker i realtid. Använd Microsoft 365:s inbyggda säkerhets- och efterlevnadsverktyg, som Microsoft Defender for Office 365 och Microsoft Cloud App Security, för att få insikt i användarbeteende, övervaka molnaktiviteter och upptäcka ovanliga eller misstänkta aktiviteter.

Genom att implementera dessa säkerhetsåtgärder och använda de kraftfulla säkerhetsfunktionerna som erbjuds av Microsoft 365 kan företag stärka sin molninfrastruktur och skydda sig mot dagens sofistikerade cyberhot. Att göra säkerhet till en prioritet är avgörande för att säkerställa företagets framgång och skydda dess tillgångar och rykte från potentiella angrepp och intrång.